Slovo lídra kandidátky HDK

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Názory Zdeňka Finka, Vydáno dne: 08. 09. 2006

Lídr kandidátky HDK, člen Rady města Zdeněk Fink hodnotí uplynulé volební období 2002 - 2006 a roli HDK.

Slovo lídra kandidátky a královéhradeckého radního MUDr

Slovo lídra kandidátky HDK a královéhradeckého radního MUDr. Zdeňka Finka

 

Po mnoha letech byli v období 2002 – 2006 naši zastupitelé součástí vládnoucí koalice v Hradci Králové. To bylo dáno zejména výsledkem voleb a postupným odchodem bývalých primátorů ing. Dvořáku a ing. Vlasáka jejichž vzájemný souboj přenesený do stranických sekretariátů ODS a VPM a podporovaný pomalu umírající Unií svobody stál Hradec Králové 8 let normálního konsensuálního vývoje, ze kterého politicky těžila zejména KSČM svou tichou nebo otevřenou účastí v koalici a také někteří bývalí radní osobitým přístupem k hodnocení výběrových řízení v oblasti veřejných zakázek. Široce postavená koalice za účasti všech demokratických stran a po nástupu ing. Divíška do funkce primátora zbavená i starých osobních antipatií se z mého pohledu stala největším volebním ziskem pro Hradec Králové.

Až na drobná pochybení z počátku volebního období ze strany radních za ODS, kteří spíše jen nezaregistrovali změnu poměrů, byla patrna snaha městské rady o spravedlivé hodnocení výběrových řízení všech veřejných zakázek a jejich maximální průhlednost. Určitá pochybení a podlehnutí tlakům s odstupem cítím u některých výběrových řízení v oblasti personální.

Byli jsme jedinou koaliční stranou, která důsledně odmítla nabízené posty v představenstvech městských akciových společností a naopak se s ohledem na kontrolu jejich hospodaření důsledně prosazovala do dozorčích rad, plně v duchu našeho programu. Při krátkém ohlédnutí zpět za volebním obdobím z pohledu HDK nemohu nezmínit nekompromisní a právně čisté působení našeho zastupitele JUDr.. Urbana v čele kontrolního výboru zastupitelstva. JUDr.Urban z postu člena dozorčí rady společnosti VAK také mnohé pro město zachránil při její prodeji společnosti Veolia a vytvoření Hradecké provozní. Byl to také zejména náš klub a klub VPM, které prosadily neprodej  výměníků  a tepelných sekundárních rozvodů Opatovické elektrárně, což se ukázalo s ohledem na příjmy z této činnosti plynoucí jako velmi prozřetelné.

Mnohé jsme mohli v uplynulém období udělat lépe, více prosazovat či úporněji bránit. Můj osobní pocit z působení Hradeckého demokratického klubu v uplynulém volebním období je spíše pozitivní naplněný obavami z odpovědnosti vůči občanům.

Co se nám podařilo :

·              Jedním ze základních bodů našeho programu v roce 2002 bylo udržení vyrovnaného rozpočtu. To se  beze zbytku podařilo. Volné finanční prostředky jsou proti začátku volebního období dvojnásobné, v hodnotě kolem 700 mil. korun.

·              Podařila se také nastolit  pravidla po podporu mládežnického sportu.

·              V čerpání státních a evropských peněz  jsou v Hradci Králové rovněž první kroky za námi. Jde o rekonstrukci Zemědělské ulice, technologický park, terminál hromadné dopravy.

·              Rovněž námi propagované fondové hospodaření je zachováno.

·              Investice do  městského koupaliště s celoročním provozem  obslužných budov  je již  nezpochybnitelná  a v roce 2009 by mělo být koupaliště dokončeno.

·              Naše představa o rekonstrukci historického centra byla výraznější, ale stav se začal naplňovat- Malé náměstí, severní terasy, rekonstrukce Besedy.

Co se nám nepodařilo :

·              Hradec Králové není  stotisícový a cesta lákání malých obcí se ukázala jako neschůdná. Proto  nyní přicházíme s jiným řešením.

·              Trvá  malá vstřícnost magistrátu vůči občanům.

·              Nepodařilo se nám zabránit plnému vlastnictví fotbalového a hokejového klubu.

·              Nemáme důstojnou budovu pro ZUŠ Střezina

·              Nemáme pro město potřebný vojenský majetek

·              Městská policie  nezlepšila svou činnost.

 

Září 2006

MUDr. Zdeněk Fink