Arnošt Urban se představuje

Autor: JUDr. Arnošt Urban <arnosturban(at)hdkhk.cz>, Téma: Názory Arnošta Urbana, Vydáno dne: 01. 01. 2010

Královéhradecký zastupitel, předseda Kontrolního výboru ZMHK, předseda klubu zastupitelů HDK-SOS píše pár slov o sobě.

 

JUDr. Arnošt Urban
(píše o sobě)

Foto z kandidatky 2010


Můj život nezačal v Hradci Králové, ale v Brně, kde jsem se narodil na sklonku léta roku 1955 a kde jsem také prožil prvních 25 let svého života. Později ke mně přibyly ještě dvě mladší sestry. V Brně jsem absolvoval povinnou školní docházku na základní devítileté škole, vystudoval gymnázium a právnickou fakultu univerzity, která tehdy nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně (po roce 1989 se jí vrátilo původní jméno Masarykova univerzita). K výrazným zážitkům z dětství, které měly vliv na můj další život, patřily roky strávené v letech 1968 -71 ve Skautu. Po ukončení studia jsem prožil rok na základní vojenské službě. Z vojny jsem se v září 1980 již nevrátil do Brna, ale zamířil jsem do Hradce Králové, kde jsme s manželkou získali zaměstnání i bydlení.

Nejdříve jsem pracoval jako podnikový právník ve Východočeských vodovodech a kanalizacích a to až do roku 1991. V únoru toho roku jsem nastoupil na Úřad města (nyní Magistrát), kde jsem nejdříve pracoval jako vedoucí odboru vnitřní správy, později jako vedoucí kanceláře primátora a od roku 1995 do roku 1999 jako tajemník úřadu. V únoru 1999 jsem odešel pracovat do advokacie, kde jako soukromý advokát působím dodnes.

Jsem ženatý, s manželkou, která je také právničkou, máme tři dcery. Nejstarší je 26 let a je již vdaná, mladší má 22 roků a studuje na vysoké škole a nejmladší je 14 let a je žačkou osmé třídy základní školy. Díky nejstarší dceři jsem již také dva a půl roku dědečkem vnuka Tadeáška.

Až do roku 1989 jsem nebyl členem žádné politické strany. Aktivní účast v Občanském fóru mně po jeho rozdělení přivedla do řad Občanského hnutí, v kterém jsem zažil jeho postupné transformace. V roce 1997 jsem z něho vystoupil a od té doby nejsem členem žádné politické strany ani politického hnutí. V roce 2002 jsem byl zvolen za Hradecký demokratický klub do Zastupitelstva města Hradec Králové, kde zastávám funkci předsedy kontrolního výboru.

Již od dětství ve mně rodiče pěstovali lásku k přírodě, hudbě, divadlu, literatuře (a umění vůbec) a také ke sportu. Tím vlastně předurčili moje záliby na celý život.

říjen 2006

E-mail: arnosturban [ zavináč ]hdkhk.cz