Podpora sportu z obecních peněz

Autor: MUDr. Zdeněk Fink <zdenekfink(at)hdkhk.cz>, Téma: Názory Zdeňka Finka, Vydáno dne: 15. 07. 2010

Má či nemá město podporovat sport? A v jaké podobě? První úvaha na toto téma. Připojena anketa.

Česká republika je jistě s ohledem na počet obyvatel, hrubý domácí produkt a velikost země jednou z historicky nejúspěšnějších sportovních zemí na světě. Proti takto obecně podané informaci asi nikdo nebude protestovat. Ale podobně jako ostatní jednoduše postavené informace není jednoznačná.

Musíme se prvně zeptat co je to sport a co je to úspěšnost? Sport obecně je velmi široká, pozitivní činnost, která učí jedince i kolektivy novým dovednostem spojeným se zvyšování fyzické výkonnosti, tím pádem i zlepšuje zdravotní stav, učí slušnému chování, kolektivní i individuální odpovědnosti. Je v dětství dobrou přípravou na život a v dospělosti pomáhá překonávat obtíže, které život přináší. Je také na vrcholové a výkonnostní úrovni chloubou klubů, obcí, měst a na úrovni reprezentační i jednotlivých zemí a světadílů. Co je to sportovní úspěšnost ? Je to právě množství bodů, rekordů, titulů, olympijských vítězství? Jistě. Je to také dobrá výkonnost masová? To znamená počet aktivně sportujících a tělesnou kondici udržujících lidí dané obce, regionu a země? Jistě.

A jdou tyhle dvě skupiny sportovců vždy spolu? Částečně jistě. Ti první, vrcholoví jsou vzorem a mnohdy nenaplněnou touhou těch druhých, masových a zejména mládeže. Ti druzí, masoví, obyčejní jsou vzorem zejména v rodinách, mezi přáteli, v malých obcích i ve městech, kde pomáhají udržovat sportovního ducha. A přiznejme si, nejsou někdy ti vrcholoví a úspešní sportovci právě těmi , kteří jako by sportují za nás, abychom mohli u piva fandit a říkat si, že jsme fakt dobří? Nevede někdy příliš intenzivní sportovní úsilí s orientací na co nejvyšší úspěšnost v dětství k větším škodám než užitku? Pokud bych chtěl být nestranný, obě skupiny sportovců jsou podobně důležité, ta masové jistě prospěšnější.

Jak se k nim ale chováme z pohledu obecních, městských a státních financí? Jistě různě v různých obcích, městech a zemích. Vezmu příklad stotisícového města, které vydá z rozpočtu, a to je jistě správné , zhruba 600 korun ročně na sportujícího mládežníka, udržuje parky, komunikace, zpřístupňuje školní hřiště všem a někdy staví veřejná sportoviště jako jsou bazény, tělocvičny a hřiště. Také ale vydá zhruba 50 milionů korun ročně na podporu výkonnostního a vrcholového sportu. To je také velká částka, nyní již určená úzké skupině konzumentů. Moje otázka do ankety na WEB HDK je následující :
Pokud máte v ruce 50 mil korun věnujete na vrcholový a výkonnostní sport? Nebo je použijete na sport pro všechny? ( např, vstup zdramě do bazénů a dalšíc sportovišť, výstavbu in – line okruhů, provozování sídlištních ledových ploch atd. )

Zdeněk Fink