Zdeněk Fink se představuje

Autor: MUDr. Zdeněk Fink <zdenekfink(at)hdkhk.cz>, Téma: Názory Zdeňka Finka, Vydáno dne: 26. 08. 2010

Královéhradecký zastupitel, člen Rady města, předseda Komise zdravotně-sociální RMHK aktualizoval informace o sobě.

MUDr. Zdeněk Fink
pár slov o sobě


Komunálních voleb se v Hradci Kálové účastním již ve čtvrtém volebním období. Z toho potřetí jako lídr kandidátky Hradeckého demokratického klubu. V samotném Hradci bydlím a žiju od narození celých 55 let. Zde jsem také získal vzdělání od základního až po vysokoškolské, na lékařské fakultě. V mládí a za studií jsem hodně sportoval, dnes jsem už jen rekreační cyklista.

Od promoce v roce 1981 jsem do roku 1994 pracoval na ORL klinice FN Hradec Králové. Od roku 1994 se zaměstnávám sám ve své lékařské praxi v oboru otorinolaryngologie. Jsem rovněž spolumajitelem a jednatelem firmy PRO -SLUCH s.r.o., která se zabývá vedením ordinací ve stejném oboru a výdejem a prodejem sluchadel a kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé.
Jsem předsedou Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů České republiky.

Se svoji druhou ženou ing. Eliškou Finkovou bydlím na Ulrichově náměstí. Máme dohromady pět dospělých dětí, žádné spolu, dvě vnoučata Zdeňka a Vandu. V Hradci Králové žije i můj bratr Petr a sestra Zuzana.

V zastupitelstvu města jsem nyní třetí volební období. Od roku 1998 v opozici a od roku 2002 v koalici a v radě města. Mým základním politickým krédem je citát dr. Aloise Rašína o tom, že do politiky se nechodí pro peníze a tak se také chovám.

srpen 2010