Pavlína Springerová se představuje

Autor: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, PhD. <(at)>, Téma: Názory Pavlíny Springerové, Vydáno dne: 01. 09. 2010

Další kandidátka se představuje.

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, PhD
pár slov o sobě


     V Hradci Králové jsem se před 33 lety narodila a s tímto městem je, s výjimkou olomouckých studií, spojen celý můj dosavadní život. Chodila jsem zde na základní školu ZŠ Bezručova a poté na Gymnázium Boženy Němcové. První vysokou školu jsem absolvovala v Hradci Králové na PdF (obor dějepis – základy společenských věd), druhou v Olomouci na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, obor Politologie – evropská studia. Poté co jsem obhájila disertační práci na téma moravistických politických stran, jsem na stejné katedře získala i doktorský titul v oboru Politologie.

Po studiích jsem se vrátila na svou původní alma mater a v současné době pracuji jako vedoucí Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde se v rámci výuky našich oborů věnujeme především mimoevropským oblastem, zejména Latinské Americe a Africe. Zároveň zastávám pozici předsedkyně Akademického senátu FF UHK. Odborně se zabývám především problematikou politických systémů latinskoamerických zemí a pozicí Latinské Ameriky v mezinárodních vztazích.

Od dětství je součástí mého života aktivní sport, především lyžování, volejbal, cyklistika či florbal. Vedle toho se v posledních letech často vydávám za hranice, mezi mé nejoblíbenější destinace patří Latinská Amerika, především andské státy jako Peru, Bolívie, Ekvádor či Kolumbie.

Politicky nejsem angažovaná v žádné politické straně. Za HDK jsem se rozhodla kandidovat, protože se mi líbí koncepce nepolitické politiky v kontextu komunálního prostředí, tedy takového prostředí, jež nás bezprostředně a každodenně obklopuje a má na naše životy přímý dopad.

září 2010