Jiří Sova se představuje

Autor: PharmDr. Jiří Sova <jirisova(at)hdkhk.cz>, Téma: Názory Jiřího Sovy, Vydáno dne: 07. 09. 2010

Bývalý zastupitel a radní svou účastí na kandidátní listině podporuje HDK.

PharmDr. Jiří Sova
(pár slov o sobě)


     Narodil jsem se roku 1960 v Brně a od roku 1970 žiji v Hradci Králové.

     V roce 1979 jsem maturoval na gymnáziu v Novém Bydžově a roce 1984 jsem dokončil Farmaceutickou fakultu University Karlovy v Hradci Králové.

     Následně jsem pracoval ve výrobě a velkoobchodě s léčivy, kde pracuji doposud, s výjimkou let 1990 až 1992 kdy jsem byl pracovníkem Občanského fóra, resp. Občanského hnutí na regionální i celostátní úrovni.

     Jsem rozvedený otec tří dcer.

     Nikdy jsem nebyl člen KSČ.

Politická účast:

     Člen OF od roku 1989, do Zastupitelstva města Hradec Králové zvolen 1990 za OF.
     V roce 1994 zvolen na kandidátce Hradecké Demokratické Koalice (za Svobodné demokraty - Občanské hnutí).
     V roce 1997 jsem ukončil členství ve sloučené politické straně SDOH-LSNS (dnešní ČSNS). Společně s dalšími bývalými členy a řadou nestraníků jsme aktivovali Hradecký Demokratický Klub, neformální sdružení občanů, kterým leží na srdci rozkvět města Hradce Králové.
     V roce 2000 jsem kandidoval jako nezávislý (nestraník) do krajských voleb na koaliční kandidátce Strany pro otevřenou společnost a Volby pro město.

Činnost v zastupitelstvu města a jeho orgánech:


Profesní životopis:

1984 - 1990 Zdravotnické zásobování Vysoké Mýto - technolog výroby léčivých přípravků
1990 - 1992 okresní a krajský manažer KC OF HK, vedoucí manažerské sítě KC OH Praha
1992 - 1993 Infoart s.r.o. Hradec Králové, Ok&Pro s.r.o. Hradec Králové - jednatel
1993 - 1998 SVUS a.s. Hradec Králové - technolog a vedoucí balení léčiv
1999 - 2000 Sanitas a.s., OES Chrudim, ředitel pobočky (skladu léčiv)
2000 - dosud Česká lékárnická a.s., Pharmos a.s. postupně
Současné koníčky:

    Správa věcí veřejných, zejména komunální politika, oblast bydlení, styk s veřejností, vysvětlovací a přesvědčovací postupy
    Člen občanské sdružení Laxus, které provozuje Krizové a kontaktní centrum pro mládež ohroženou drogami
    Turistika, rekreační sporty, četba, film (když zbude čas).

červenec 2002, září 2010