Jaroslav Štěchovský se představuje

Autor: Ing. Jaroslav Štěchovský <(at)>, Téma: Názory Jaroslava Štěchovského, Vydáno dne: 07. 09. 2010

Porevoluční starosta Chlumce n. C., člen Finančního výboru kandiduje za HDK.

Ing. Jaroslav Štěchovský
autorizovaný inženýr - technika prostředí staveb, energetický expert (MPO ČR)
(pár slov o sobě)


Prakticky celý život se zabývám technikou prostředí staveb - tj. hospodařením energií, vytápěním a klimatizací. S tím souvisí i pedagogická činnost na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové, publikační činnost i činnost praktická, v poslední době především činnost energetického experta, která směřuje k posuzování projektů či záměrů majících jako cíl úspory všech druhů energie.

Ve zlomovém roce 1989 jsem považoval za svou povinnost opustit techniku prostředí a jako nestraník (tj. člověk nepraktikující "politiku" komunistického režimu) se věnovat skutečné politice. Jako kandidát OF jsem byl zvolen starostou Chlumce n.C., tehdejšího mého trvalého bydliště. Na radnici jsem pak působil 8 let, 4 roky jako starosta a 4 roky jako člen rady města. Pak jsme se s rodinou odstěhovali do Hradce Králové. Mám tedy zkušenosti z veřejné správy, i proto, že jsem od r. 2001 působil 4 roky na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje jako vedoucí odboru strategického plánování a investic, kde jsem se opět potkal i s energetikou. Nakonec jsem se obloukem vrátil plně ke své profesi.

Jsem ženatý a mám dvě děti, již dávno dospělé, a dvě vnoučata. Působím aktivně v TJ Sokol Pouchov, kde spolu s ostatními členy usiluji o zlepšení podmínek pro amatérskou tělovýchovnou činnost. Stařičká tělocvična již mnoho let přesluhuje a tak je naším snem ji nahradit stejně velkou, ale modernější.

Vždy jsem nesnášel korupční prostředí či jinak deformované společenské vztahy, ať již před rokem 1989 nebo po něm. Asi jsem zůstal idealistou jako v době, kdy jsem mezi prvními přicházel do veřejné správy. Tehdy nám šlo bez frází o veřejné blaho, kéž by se to dařilo i nyní. Hradecký demokratický klub k tomu podle mne směřuje, proto za něj opět kandiduji.

září 2010