Irena Krčmová se představuje

Autor: MUDr. Irena Krčmová <irenakrcmova(at)hdkhk.cz>, Téma: Názory Ireny Krčmové, Vydáno dne: 14. 09. 2010

Svůj životopis předkládá další kandidátka HDK. Kandiduje poprvé.

MUDr. Irena Krčmová, CSc.
(pár slov o sobě)


     Ve svém rodném městě v Hradci Králové jsem se narodila v roce 1957. První část mého života byla spojena s hradeckým sídlištěm Orlická kotlina a Základní školou Pospíšilova třída. V roce 1972 jsem začala studovat na tehdy jediném gymnáziu v Hradci Králové – na Gymnáziu J.K. Tyla. Na toto období velmi ráda vzpomínám. Dodnes právě z tohoto času přetrvala mnohá přátelství, neboť řada spolužáků se do Hradce Králové po ukončení vysokoškolského studia ráda vrátila. Studium na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze ukončila v r. 1982. Dráhu lékařky jsem začala na II. interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V roce 1986 jsem složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Od r.1989 se věnuji oboru alergologie a klinická imunologie v Ústavu klinické imunologie a alergologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. V roce 1992 jsem v tomto oboru atestovala.

     Moje práce je i mým koníčkem - v roce 2000 mně byla udělena cena České lékařské společnosti J.E.Purkyně za soubor prací o specifické alergenové imunoterapii a v roce 2010 první cena za původní publikaci v časopisu Alergie. Od roku 2003 se podílím na výuce studentů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Od roku 2005 jsem členkou voleného výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie a členkou Lektorského sboru České iniciativy pro astma. Fakultní nemocnici v Hradci Králové jsem za celé profesní období neopustila. Od roku 2007 pracuji jako primářka v Ústavu klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

     Můj manžel je advokátem, máme spolu dvě děti – dcera končí studium práv a syn je ve druhém ročníku VŠE. Společným zájmem celé rodiny je cestování, sport. Rádi navštěvujeme obě hradecká divadla.

     Proč jsem si zvolila Hradecký demokratický klub – svou historií je pro mě důvěryhodný a mám v mnoho ohledech podobný pohled na uspořádání hodnot.

září 2010