Zdeněk Fink k voličům

Autor: MUDr. Zdeněk Fink <zdenekfink(at)hdkhk.cz>, Téma: Názory Zdeňka Finka, Vydáno dne: 02. 11. 2010

Vyjádření lídra HDK a možného koaličního kandidáta na primátora k situaci, vzniklé po odstoupení TOP 09 z vyjednávání o pravostředové koalici v Hradci Králové.

Vážení voliči (občané města),

     obracím se na zejména ty, kteří se rozhodli ze své vlastní vůle mi v komunálních volbách dát svůj hlas. Budu však velmi rád, když si má slova přečtou i ostatní. Považuji za povinnost poděkovat Vám všem osobně za projevenou důvěru, které se nesmírně vážím. Zároveň si uvědomuji velkou míru osobní zodpovědnosti, která z toho pro mne vyplývá. Po úvodních kolech koaličních jednání mi byla nabídnuta funkce primátora, na čemž se shodli všichni členové připravované středopravé koalice. Bez Vaší podpory by k tomu nikdy nedošlo.

     O nabídce jsem zodpovědně uvažoval, není jednoduché opustit zavedenou lékařskou praxi a naplno odejít do komunální politiky. Dal jsem si to jako podmínku, že se mi osobní a profesní věci podaří uspokojivě uspořádat, což se mi podařilo. Slyšel jsem značnou podporu nejen od našeho sdružení HDK, přátel, ale i od řady neznámých lidí. Proto jsem koaličním partnerům oznámil své rozhodnutí kandidaturu přijmout.

     Mám své jasné představy o tom, jak by měl v našem městě primátor fungovat, jak by se měl chovat, co by měl prosazovat. Mnohé z toho se v posledních dnech objevilo v tisku v nezkreslené podobě, za to děkuji novinářům. Primátor by měl umět komunikovat s veřejností, politickými spojenci, ale zároveň i s opozicí. Určitě by měl umět naslouchat, ale zároveň mít schopnost jednoznačně se rozhodnout. Jistě nedokáže uspokojit všechny občany města, měl by však umět i těm nespokojeným svůj postoj vysvětlit.

     Byl jsem na převzetí funkce primátora připraven do nedělního večera, koaliční jednání nebyla jednoduchá, ale byla přímá. Všechny strany a uskupení se dohodly, že v rámci upevnění koalice nebudou jednat s ostatními a budou hledat řešení uvnitř. Vymezili jsme si problémy, dohodli na sporných věcech a dali termíny k vyřešení. Jednoznačnou podmínkou HDK bylo, že nové vedení radnice se musí co nejvíce lišit od minulého. Na tomto místě je nutné uvést, že ODS se k tomuto požadavku postavila s pochopením a projevovala snahu nalézt přijatelné řešení. Podobně postupovaly i ostatní subjekty, nalézalo se postupné řešení problémů.

     Proto mne velmi překvapilo nedělní rozhodnutí TOP 09, kteří oznámili odstoupení z koaličních jednání s tím, že nové vedení města neskýtá záruku dostatečných změn v práci radnice. Pravdou je, že TOP 09 ani s touto podmínkou do jednání nevstupovala. Jejich požadavky se hlavně týkaly nároků na placená místa ve vedení, které ostatní partneři okamžitě označili jako nereálné a neodpovídající volebnímu výsledku. Z našeho pohledu se jedná z jejich strany o zástupný problém, který maří dvoutýdenní společné úsilí a zavírá možnost společného středopravicového projektu. Osobně se domnívám, že ani TOP 09 není ve svém rozhodnutí jednotná a že se přes určité peripetie vrátí k jednacímu stolu.

Zdeněk Fink
1.11.2010 večer