Výročí Masarykova narození

Autor: MUDr. Zdeněk Fink <zdenekfink(at)hdkhk.cz>, Téma: Názory Zdeňka Finka, Zdroj: projev na Masarykově náměstí, Vydáno dne: 09. 03. 2013

Slova primátora Z. Finka na shromáždění k 163. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka..

7. 3. 1850 málokteré datum narození významné osobnosti se pamatuje lépe. Chodil jsem mezi roky 1961 až 1981 na několik různých škol, ale nikde se o tomhle datu nemluvilo. To je zajímavé. Přitom se narodil člověk o jeho výjimečnosti až jedinečnosti v dějinách našich zemí nemůže být pochyb.

Dnes můžeme už jen historicky zkoumat jeho osobnost, hodnotit jeho postoje, názory, činy. Nemáme možnost se ho optat - tak co pane prezidente jak se na to po 100 letech díváte? I na takovou otázku si můžeme odpovědět pouze prostřednictvím jeho historického, filosofického a státnického odkazu.

Tomáš Garrique Masaryk byl jistě člověk nezlomných názorů ve vztahu k pravdě, ve vztahu k vědecky poznané skutečnosti a z těchto vztahů vyplývajících jednoznačných životních postojů. Nejen v době bojů o rukopisy nebo při hilsneriádě se nekompromisně postavil za pravdu a vědecké poznání a měl se za ni i proti obrovské většině. To, čeho se mu dostalo v podobě 4 násobného zvolení československým prezidentem byla přirozená zásluha za věci vykonané nejen ve prospěch československého státu ale ve prospěch pravdy a správného přístupu k lidskému bytí. Samozřejmě ani on se z dnešního pohledu a se současnou znalostí historie nevyvaroval ne zcela správných rozhodnutí. Ale můžeme vůbec mluvit o chybách prizmatem pohledu na jeho nástupce ve funkci? Těžko. I když právě Masaryk by je věren svým postojům jistě přesně pojmenoval.

Mnohými po něm vládnoucími politiky byl zatracován, dehonestován a kriminalizován. Ne lidmi obecně, ale naštěstí jen politiky a jejich pohůnky ať již to byli komunisté nebo nacisté. Jiní, zejména ti po roce 1989 se snažili deklarovat jeho ideje a tak trochu si ho přivlastnit přes to, že jejich chování a myšlení vypadalo zcela jinak. Přitom k tomu ztotožnění stačí relativně málo. Chovat se jako on, ctít pravdu a demokracii a má li naše demokracie nedostatky, odstraňovat je a ne demokracii samotnou, jak sám pan prezident prorocky řekl.

Není tomu tak dlouho, co jsme si v naší malé zemi poprvé v dějinách volili prezidenta přímou volbou. Jistě bylo z koho vybírat. I když člověk obeznámený s historií a i jinak všeobecně vzdělaný by si nepochybně představoval lepší nabídku. Shodou okolností jde o 10. muže v této funkci od 14. 12. 1935, kdy pan prezident Masaryk abdikoval. A tak se vás pane prezidente v den vašich 163. narozenin zeptám – jste spokojen? Myslím, že odpověď najdeme v tajence příštích 5 let.