Informace z klubu HDK 2010 - 2013

Pro členy a příznivce HDK v roce 2010

Pozvánka na schůzky v roce 2010 HDK a stručný přehled o tom, co se na čtyřiadvaceti schůzkách v roce 2010 projednalo.

Další pravidelná schůzka HDK bude v pondělí 24.01.2011 od 1800 v salonku restaurace DANUP. Na programu bude příprava na pravidelné zasedání Zastupitelstva, pár slov o postupu našich zastupitelů při volbě primátora, dalších náměstků a Rady města. Dále upřesnění nominací do výborů a komisí a vše, co se týká koaliční smlouvy.


Vzhledem k dalšímu pokračování ustavujícího Zastupitelstva 28. 12. 2010 konzultoval klub postup HDK v další volbě primátora a rady elektronicky.

Mimořádná schůzka 13.12.2010. Na programu příprava na druhé pravidelné zasedání Zastupitelstva, postup našich zastupitelů při volbě primátora, dalších náměstků a Rady města. Odsouhlasen návrh koaliční smlouvy ČSSD - ODS- HDK - VPM - DVK. A opět reflexe dosavadního povolebního vyjednávání.

Vzhledem k dalšímu pokračování ustavujícího Zastupitelstva 28. 12. 2010 bude klub konzultovat postup HDK v další volbě primátora a rady, buď na mimořádné schůzce nebo elektronicky.

Pravidelná schůzka HDK 29.11.2010. Na programu byla příprava na první pravidelné zasedání Zastupitelstva, zejména další jednání o "vládní koalici" (odsouhlasen mandát vyjednavačům jednat o širší koalici včetně ČSSD) a postup našich zastupitelů při volbě primátora, dalších náměstků a Rady města. A reflexe povolebního vyjednávání. Účastníci souhlasili, aby zástupci HDK podepsali návrh koaliční smlouvy zde a aby návrh koaliční dohody byl zveřejněn!

Na schůzce 23.11.2010 svolané, protože na ZMHK 22.11. se nepodařilo kromě jednoho náměstka zvolit vedení města byl projednán další postup za klub, hlavně varianty nabídky pro společnou účast ČSSD s "pravostředovou koalicí" před středeční schůzkou všech stran v ZMHK od levého středu doprava. Ještě předtím bude V. Springer prezentovat návrhy HDK resp. pravostředové koalice ing. Orgoníkové.

Na schůzce 15.11.2010. projednal klub situaci po přerušení ustavujícího zasedání ZMHK 9.11. a zveřejněná prohlášení ostatních politických stran v ZMHK. Klub nadále dává přednost pravostředové pěti_koalici. Nicméně je, po konzultaci se stranami, které spolupodepsaly Tiskovou zprávu z 11.11., připraven přijít s iniciativou, která by mohla překlenout současnou situaci 17 : 15 : 5(KSČM). Letmo byly také hodnoceny schopnosti a morální profily některých avizovaných kandidátů na primátora, náměstky a radní z ostatních stran.

Pravidelná schůzka HDK 08.11.2010 na programu byly informace z předchozích vyjednávacích schůzek a především postup našich zastupitelů na ustavující schůzi Zastupitelstva 9.11. Doporučeno, aby Zdeněk Fink byl klubem nominován na primátora, i když nemá jistotu zvolení. Proběhla debata o možných procedurálních problémech a eventualitě, že nebude žádný primátor (a další) zvolen, což hrozilo po předchozím prohlášení Ing. Orgoníkové.
Schůzky se zúčastnili také zastupitelé Doma v HK a později jako hosté další zvolení zastupitelé ze stran, které naposledy jednaly o pravostředové koalici.

Mimořádná konzultační schůzka HDK 05.11.2010 na programu byly informace o situaci po schůzce některých stran s ČSSS (HDK nebylo pozváno), návštěva L. Kučery z Doma v Hradci. HDK doporučilo, aby Zdeněk Fink kandidoval na ustavující schůzi Zastupitelstva na funkci primátora, i když koalice "kolem" ČSSD navrhne jiného kandidáta.

Mimořádná konzultační schůzka HDK 31.10.2010 na programu byly informace o 3. koaliční schůzce a o dalších jednáních s Ing. Finfrlovou a stranou Domov v Hradci.

Na 4. schůzce připravované koalice 31.10.2010 v 18.00 zástupce TOP09 R. Nádvorník oznámil, že TOP09 nadále v jednání o koalici nebude pokračovat, protože taková koalice není zárukou změny!

Schůzka mimořádně 24.10.2010. Na programu bylo povolební vyjednávání a financování volební kampaně (výhradně z příspěvků kandidátů). Vyjednavači HDK informovali o dosavadním průběhu a požadavcích ostatních stran (ODS, TOP09, VPM, Doma). Z. Fink informoval o řešení problémů své lékařské praxe v souvislosti s nabídkou funkce primátora. Pokyny pro vyjednavače v personální oblasti: trvat na 3 místech pro HDK v Radě města a upřednostnit 3 náměstky.

Schůzka 16.10.2010. Sledovali jsme, jak na www.volby.cz nabíhaly volební výsledky komunálních voleb až po pěkných 12,51% (a 7275 hlasů pro Z. Finka). Dohodnuto zahájit nejprve jednání o pravostředové koalice. Dobrá nálada protáhla schůzku až do zavírací hodiny!


Předvolební shromáždění u OC Atrium 11.10.2010. Hrála Dělová koule, moderoval Vláďa Casey Růža, u mikrofonu se vystřídala i řada zpovídaných kandidátů. S pomocí mladých brigádnic jsme rozdali spoustu volebních materiálů (skládačky HDK, parkovací hodiny HDK a preclíky ve tvaru naší trojky).

Schůzka 27.09.2010. Na programu komunální volby 2010 (volební materiály a harmonogram závěru kampaně, rozdělení prací na definitivní podobě úplného volebního programu, kampaň a její kontrola, závěrka novin a úplného programu, osobní kampaň kandidátů).

Schůzka HDK 20.09.2010. Na programu komunální volby 2010 (dosavadní průběh kampaně, volební akce, úplný volební program, volební noviny - uzávěrka materiálů), příprava na Zastupitelstvo (změny ÚzP - vnitroblok Okr. domu).

Schůzka kandidátů a jimi uvedených hostů v Country clubu Lucie 14.09.2010. Představení prvků kampaně a programu (splnitelné cíle), něco o historii HDK, vybrány další peníze na kampaň. K dispozici byly již vytištěné skládačky, plakáty a vizitky pro některé kandidáty.

Schůzka HDK 06.09.2010. Na programu komunální volby 2010 (představení některých materiálů do kampaně, termíny uzávěrek, kontrola výlepů, další náměty do kampaně, výběr dalších reklamních prostředků; rozpočet kampaně; reakce na dotazy občanů/voličů). K programu úterní RMHK (vnitrobloky a problém jejich zastavění).

Schůzka HDK 30.08.2010. Na programu byly komunální volby 2010 (upřesnění tiskové konference 31.8., upřesnění volebních priorit a klíčových částí volebního programu, výlep plakátů, a další prvky volební kampaně.

Schůzka HDK 23.08.2010. Na programu zejména "pilování programových priorit" a příprava úterní tiskové konference. Prostě příprava na volby.

Schůzka HDK 09.08.2010. Na programu komunální volby 2010 (čistopis kandidátní listiny včetně Prohlášení kandidátů, nosná hesla volebního program 2010, harmonogram kampaně). Ještě předtím se sešla pracovní skupina pro sestavení rámcového rozpočtu volební kampaně.

Schůzka HDK 26.07.2010. Na programu komunální volby 2010 (definitivní verze KL - chybí jedno jméno, informace ze schůzky redakce webu/novin, prvky kampaně, schválení základních tezí volebního programu).

Schůzka HDK 12.07.2010. Na programu komunální volby 2010 (definitivní seznam kandidátů dle návrhu pracovní skupiny, rozdání/vyplnění Prohlášení kandidáta, informace P. Kubáta ml. o volebním průzkumu mezi mladými voliči, náměty pro kampaň a do základní verze volebního programu.

Schůzka HDK 21.06.2010. Na programu příprava na ZMHK: změna územního plánu (nová bytová výstavba Třebeš, nedoporučit, počkat na nový územní plán); nesouhlas se změnou komplexu "Koruna" oproti vítěznému návrhu) . Informace o výběrovém řízení na záměr / zpracovatele nového územního plánu (Urban, Springer).
Informace o klíčových termínech, budou-li komunální volby 15.-16.10.2010: podání kandidátních listin 10.08., losování čísel 31.8., delegování do OVK 15.09.
Fotografování kandidátů: od 22.06. v ateliéru A. Pánková - AF Foto, S.K.Neumanna u nádraží (vedle mléčného baru), ohlásit se "HDK", nejlépe do konce června. Týká se kandidátů i náhradníků.
Ustaveny pracovní skupiny pro přípravu voleb: Program HDK 2010-14 (zastupitelé HDK, D. Dršatová, J. Dürrer, P. Rytíř, J. Štěchovský), Redakce webu a novin (zastupitelé, L. Hovorková, J. Cabal, A. Gregar, P. Kubát jun., P. Rytíř), volební kampaň, (zastupitelé, redakce, J. Pavlíček, P. Kubát), sestavení KL (zastupitelé, D. Dršatová, D. Marečková, J. Duchoň, P. Rytíř, J. Sova).

Schůzka pracovní skupiny 01.06.2010. Konstatováno, že HDK je schopno nominovat už více kandidátů, než je míst na KL. Na příští schůzku pozvat ty, kteří ještě za HDK nekandidovali, aby se představili. Navrženo několik nových okruhů do Programu HDK (parkování - ATOL, "bytový podnik", Zimní stadion).

Schůzka HDK 24.05.2010. Diskutováno: zprávy z výborů finančního (hospodaření jednotlivých městských podniků), kontrolního (váznoucí aktivace ukončených investic, žádný pokrok RMHK ve věci kontroly Zimního stadionu, "Gagarinova - dluh SNHK", VpÚPaRM (akce "Koruna" - hrozí nesplnění podmínek soutěže, zóna "Vlčkovice"). Program zítřejšího ZMHK: první prodeje bytů na Gočárově tř. (dle nových pravidel), Krajský úřad "skácel" přípravné školní třídy (mohly odlehčit mateřským školám). Informace o příspěvku na úpravu Všesportovního stadionu tak, aby vyhověl pravidlům pro I. fotbalovou ligu (přes 6 mil. Kč).
Ustavena pracovní skupina pro přípravu kandidátní listiny (Dršatová, Marečková, Duchoň, Fink, Rytíř, Sova, Springer, Urban).

Schůzka HDK 26.04.2010. Na programu zprávy: z finančního výboru (koupaliště Flošna a hospodaření Správy nemovitostí, majetek nezařazený do evidence, volné prostředky města, místní poplatky - výnos přes 58 mil. Kč, nejvíce poplatky za svoz komunálního odpadu); z výboru pro územní plánování (IPRM - Benešovka a vysokoškolský kampus, problematika dílčích změn územního plánu - ZMHK je "vstřícnější" k firmám než k jednotlivcům, prodejní centrum KORUNA - upozornění na podmínky a výsledky výběrového řízení).
Dále diskutována rekonstrukce ZS, socha primátora Ulricha a její umístění, úprava Všesportovního stadionu (vytápěný trávník, doplnění cca 500 sedaček "pod střechou", sektor pro fanoušky hostů), výstavba nové školky "u Duranů".
Rozhodnutí o způsobu účasti v komunálních volbách 2010.

Schůzka HDK 29.03.2010. Na programu zprávy z výborů a komisí: z Finančního výboru (informace o hospodaření Klicperova divadla, Filharmonie, Městské knihovny a divadla DRAK), sportovní komise (nepřiznané granty, "převzetí haly v Kuklenách", kulturní komise (zpřesněné informace k žádosti Boni Pueri o příspěvek na cestu na festival sborů v Šanghaji), Kontrolního výboru (prodej bytů v domě "bývalé Sovětské knihy", neposkytnutí podkladů ke kontrole stavu majetku města - Zimní stadion). Projednán návrh na změnu územního plánu "Nová Zelená ulice (Kukleny)", formulováno stanovisko klubu: souhlasit za předpokladu, že nejprve musí být zajištěna dopravní obslužnost - "Jižní spojka", vhodné by bylo spojit až s novým územním plánem a samozřejmě převaha výstavby pro bydlení. P. Rytíř informoval o jednání možnostech spolupráce se zástupci pravostředových stran pro komunální volby 2010. Rozhodnutí o webu HDK: schváleno ukončení zkušebního provozu, šéfredaktorem potvrzen P. Rytíř, dalšími webmastery J. Cabal a P. Kubát ml.

Schůzka HDK 22.02.2010. Na programu: zprávy z výborů a komisí: VpÚPaRM (dálniční sjezd, Kukleny & podjezd, IPRM Bavlna?, revitalizace Benešovy tř.), KV (investice do ZS?, projekt zateplení škol !!!, problém komunikace se SNHK o "létajícím plechu" v Gagarinově ulici), SK (předávání sportovišť do majetku města, pozdní žádosti o granty), KSaZ (azylové domy, slabá péče SNHK za vratku nájemného). Příprava na jednání ZMHK: nesouhlas s limity pro "zakázky/navýšení z ruky" pro funkcionáře MMHK, HDK bude proti prodeji bytů právnickým osobám, opakované problémy s kvalitou podkladů pro ZMHK. P. Rytíř a Z. Fink informovali o předvolebním vyjednávání na komunální volby 2010. Základní vyjednávací stanovisko: HDK půjde do voleb zase pod svým jménem.

Schůzka HDK 25.01.2010. Na programu zejména problém "Plachta" (schůzku navštívila i nám. primátora Ing. Finfrlová), navrhnout 50m ochranné pásmo přímo do ÚP; nedoporučeno vyhovět žádosti ECE o změnu projektu. Informace z výborů: otázka, proč město hledá investora pro Vrbenského kasárna (městské subjekty "neměly" zájem). Inspirace "otevřeným úřadem (výběrová řízení) Semily. Stručné info z nezávazných jednání před komunálními volbami.


Roky 2002 - 2009 (linky)

Přehled o schůzkách HDK v roce 2009. Přehled o schůzkách HDK v roce 2008. Přehled o schůzkách HDK v roce 2007. Přehled o schůzkách HDK v roce 2006. Přehled o schůzkách HDK v roce 2005. Přehled o schůzkách HDK v roce 2004. Přehled o schůzkách HDK v roce 2003. Přehled o schůzkách HDK v roce 2002. Přehled o akcích HDK v roce 2001.

| Autor: Ing. Pavel Rytíř | Vydáno dne 15. 12. 2010 | 6584 přečtení | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky/akce (archiv)
18.09.2014: Sportujte s HDK
Předseda oddílu jógy TJ Sokol Pouchov J. Štěchovský a HDK Vás zvou na ukázkovou hodinu cvičení rodičů s dětmi v Pouchovské sokolovně - středa 1.10. 2014 od 17.00. Akce se koná s finanční podporou Klubu přátel HDK. Pozvánka zde.
18.09.2014: Předvolební debata kandidátek
Romana Lišková se 1.10.2014 od 18.00 zúčastní debaty kandidátek pořádané Fórem 50% v salonku Nového Adalbertina.
18.09.2014: Pozvánky (příští schůzka HDK)
Příští schůzka HDK bude 06.10.2014 od 18.00opět v salonku restaurace Pod Terasami. Program: poslední dny komunální volební kampaně 2014.
Čtení odjinud
Vyhledávání

Vyhledat text

Nejčtenější články za poslední půlrok

Neexistuji vhodna data!

Nejkomentovanější články za poslední půlrok

Žádný komentář za období!