Koalice pro Královéhradecký kraj 2012

Naše účast v krajských volbách 2012

17. ledna 2012 podepsal za HDK Ing. Petr Kubát dohodu s KDU-ČSL a VPM o společné účasti v podzimních volbách do krajského zastupitelstva.

Faksimile podepsané dohody
Koaliční dohoda

Účastníci koaliční dohody,
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL), Hradecký demokratický klub (HDK) a Volba pro město (VPM) se rozhodli „na základě úspěšné spolupráce v Zastupitelstvu města Hradec Králové a předchozím společném klubu zastupitelů v krajském zastupitelstvu v letech 2004-2008 pokračovat“ v této spolupráci a vytvořit společnou kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje kraje konané na podzim roku 2012.

I. Název a struktura volební strany

Účastníci koaliční dohody se shodli na názvu volební strany Koalice pro Královéhradecký kraj (KHK). Volební stranu tvoří KDU-ČSL, VPM a HDK.

II. Volební program

Účastníci koaliční dohody se spojují za účelem prosazování společného volebního programu. KHK schválí svůj program do 15. března 2012. Volební program zpracuje společná pracovní skupina KHK nejpozději do 25.února 2012.

III. Kandidátní listina

1. Účastníci koaliční dohody se shodli na obsazení kandidátní listiny takto:

1 Kandidát Pavel Bělobrádek    8 Kandidát *
2 Kandidát Petr Kubát    9 Kandidát *
3 Kandidát Václav Ludvík   10 Kandidát *
4 Kandidát Vladimír Derner   11 Kandidát *
5 Kandidát Miroslav Uchytil      
6 Kandidát *      
7 Kandidát *      

Další kandidáti 6-11 pořadí bude upřesněno z těchto návrhů: MUDr. Ladislav Bachura, JUDr. Milena Dušková, MUDr. Zdeněk Fink, Mgr. Tomáš Hendrych, Bc. Karel Klíma, RNDr. Jiří Stejskal, MUDr. Jiří Veselý.

návrh k jednání (Další pořadí 4.-11. ve složení 4 zástupci z KDU-ČSL 2 z HDK a 2 z VPM (o pořadí rozhodne dohoda koaličních subjektů, která nebude stritktně vycházet dle navrhující strany, ale bude přihlédnuto k přínosu kandidáta – jeho síle a přínosu pro kandidátku jako celek

Složení dalších kandidátů na pozicích 12 až 45 bude specifikováno dodatkem ke koaliční dohodě nejdéle do 15. 6. 2012.

2. Účastníci koaliční dohody respektují suverenitu jednotlivých politických stran a považují personální obsazení dohodnutého pořadí na kandidátní listině za vnitřní záležitost stran, které kandidáta navrhují.

3. U jednotlivých kandidátů se předpokládá dodržení požadavků daných volebním zákonem o volbách do zastupitelstev krajů i občanská bezúhonnost, podaná formou podepsaného Prohlášení kandidáta, jakožto příloze ke kandidátní listině Koalice pro Královéhradecký kraj nejpozději do 15. 6. 2012.

4. Účastníci koaliční dohody se dále shodli, že
a) kandidát na prvním místě kandidátní listiny je pro volby a povolební jednání kandidátem KHK na hejtmana Královéhradeckého kraje.
b) kandidát na další uvolněné místo bude navržen HDK či VPM.
c) při povolebních jednáních bude také přihlíženo k výsledkům preferenčního hlasování

IV. Finance

Volební strany se dohodly na financování kampaně v poměru 5:3:3 (KDU-ČSL : VPM : HDK), ve stejném poměru budou děleny finance za získané mandáty, bez ohledu na příslušnost zvoleného zastupitele.

V. Volební zmocněnec

Volebním zmocněncem KHK bude jmenován zástupce KDU-ČSL (p. Lukáš Janeček), náhradníkem bude jmenován Generální sekretář KDU-ČSL (Mgr. Pavel Hořava).

VI. Povolební spolupráce

1. Pokud to budou výsledky voleb požadovat, je a bude KHK otevřena k jednání se všemi demokrat.stranami. Na základě výsledků voleb bude uzavřena povolební koaliční smlouva s partnerem, na kterém se shodnou orgány KHK. Pokud se nepodaří povolební koaliční smlouvu uzavřít, KHK navrhne poměrné zastoupení volebních stran s výjimkou KSČM v radě. Nebude-li shoda, vstoupí KHK do opozice.

2. KHK bude postupovat ve shodě před volbami i po volbách při obsazování orgánů kraje. Všechna zásadní rozhodnutí a usnesení v orgánech kraje budou přijímána po vzájemné dohodě KHK, popř. koaličního partnera, bude-li uzavřena povolební koalice.

3. Účastníci této dohody se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koalici nebo dohodu s jinou politickou stranou nebo jiným politickým hnutím v rámci zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

VI. Koaliční rada

Pro řízení spolupráce a řešení případných sporů zřizují účastníci této dohody Koaliční radu. Koaliční rada bude osmičlenná, složená ze čtyř zástupců KDU-ČSL, dvou zástupců VPM a dvou zástupců za HDK. Jednání koaliční rady se může zúčastňovat rovněž jeden náhradník z každé strany.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vypověditelná v případě porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy. V případě, že kterákoliv ze stran dojde k názoru, že smlouva není plněna a že vznikají důvody pro její vypovězení, požádá o svolání koaliční rady ke smírčímu řízení. Cílem smírčího řízení je dospět k řešení sporné situace při zachování platnosti smlouvy.

2. Případné změny nebo dodatky se uzavírají stejným způsobem jako tato dohoda. Jsou nedílnou součástí této dohody a jsou závazné pro všechny účastníky dohody

3. Účastníci dohody uzavřou samostatnou dohodu o financování volební kampaně do 30. ledna 2012.

4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnost v den podpisu pověřenými zástupci KDU-ČSL, VPM a HDK Královéhradeckého kraje. K této dohodě přistupují svými podpisy všichni kandidáti na kandidátní listině KHK.

V Hradci Králové dne 17. ledna 2012

Za KDU-ČSL: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph. D. v.r.

Za HDK: Ing. Petr Kubát v. r.

Za VPM: Ing. Josef Malíř v. r.


| Autor: Ing. Pavel Rytíř | Vydáno dne 21. 01. 2012 | 3596 přečtení | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky/akce (archiv)
18.09.2014: Sportujte s HDK
Předseda oddílu jógy TJ Sokol Pouchov J. Štěchovský a HDK Vás zvou na ukázkovou hodinu cvičení rodičů s dětmi v Pouchovské sokolovně - středa 1.10. 2014 od 17.00. Akce se koná s finanční podporou Klubu přátel HDK. Pozvánka zde.
18.09.2014: Předvolební debata kandidátek
Romana Lišková se 1.10.2014 od 18.00 zúčastní debaty kandidátek pořádané Fórem 50% v salonku Nového Adalbertina.
18.09.2014: Pozvánky (příští schůzka HDK)
Příští schůzka HDK bude 06.10.2014 od 18.00opět v salonku restaurace Pod Terasami. Program: poslední dny komunální volební kampaně 2014.
Čtení odjinud
Vyhledávání

Vyhledat text

Nejčtenější články za poslední půlrok

Neexistuji vhodna data!

Nejkomentovanější články za poslední půlrok

Žádný komentář za období!